13/12/17  Tin của trường  55
Tình trạng bạo lực học đường ngày càng diễn ra
 25/04/16  Tin của trường  251
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Đồng.